Uğur Boral'ın İtiraf İçeren İfadesi İddianamede
Güncel

Uğur Boral'ın İtiraf İçeren İfadesi İddianamede

İnternet Medya -
FETÖ'nün futbol yapılanması iddianamesi şüphelilerden Uğur Boral, ifadesinde, Fenerbahc?e'den takım arkadas?ları Tuncay S?anlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir I?rtegün, Emre Belözoğlu, Orhan S?am, Go?khan Gönül'le sohbetlere katıldığını anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 'nün futbol yapılanması na ilişkin, futbolcular Bekir İrtegün , Zafer Biryol , Ömer Çatkıç , Uğur Boral , Ersin Güreler ve İsmail Şengül hakkında hazırlanan iddianame nin detayları ortaya çıkmaya başladı.

FETÖ futbol yapılanmasına yeni dava

İddianamede, Bekir I?rtegün'ün yu?ru?tu?len sorus?turma kapsamında alınan ifadesinde; eski futbolcu Ug?ur Boral ile birlikte sohbetlere katıldıg?ını beyan etmesi u?zerine, 16 Kasım 2017 tarihinde Ug?ur Boral'ın ifadesinin alındığı belirtilerek, söz konusu ifadeye yer verildi .

Boral ifadesinde, örgu?tle temasının Genc?lerbirlig?i'nde futbol oynamaya bas?ladıg?ı yıl olan, hatırladıg?ı kadarıyla 2002 yılında o do?nemki takım kaptanı olan U?mit Bozkurt vasıtası ile oldug?unu, takımda oynayan genc?leri go?tu?rmu?s? oldug?u bir yemekten sonraki su?rec?te o?rgu?t adına du?zenlenen sohbetlerde abilik yapan kis?i olan Halil isminde soyadını hatırlamadıg?ı, o?g?retmen olarak bildig?i s?u an 40-50 yas?ları arasında olan s?ahıs ile tanıs?tıg?ını anlattı.

Halil ismindeki s?ahısla yapılan sohbetlerde yanında gelen, tanıs?an ve daha sonra sohbet veren Baykal isminde s?ahısla tanıs?tıklarını, iki s?ahısla birlikte s?u an hatırlamadıg?ı ancak Baykal'ın yanında do?nem do?nem gelmis? olan bir s?ahsın daha oldug?unu anlatan şüpheli Boral, iki s?ahsın o?nderlig?inde yapılan sohbetlere takım arkadas?larından U?mit Bozkurt, Sedat Yes?ilkaya, Erkan O?zbey, Ali Cansun ve bir ya da iki kez Tunuslu Sammy Gtary isimli futbolcunun da geldig?ini , sohbetlerin gerc?ekles?tig?i yerlerden bir tanesinin s?u an adresini hatırlamadıg?ı o?g?renci evi oldug?unu , sohbetlerde ikramlık bir s?eyler yedikten sonra dini konular u?zerine sohbetler oldug?unu, Fethullah Gülen'in kitaplarından ac?ıp okudug?u kısımlar ve izletilen videoların da oldug?unu söyledi.

Uğur Boral futbolcuların isimlerini verdi

Şüpheli Boral, Fenerbahc?e'ye transfer olduktan sonra numarasını Ankara'daki Halil isimli abiden aldıg?ını ve Fethullah Gülen'i yu?z yu?ze go?rdu?g?u?nu? so?yleyen Ali S?enel isimli kis?inin kendisini aradıg?ını belirterek, s?ahsın kendisini, yaptığı organizasyonlardaki sohbetlere davet ettig?ini, tanıs?malarında Fenerbahc?e'den bas?ka futbolcuların da sohbetlere geldig?ini so?yleyerek, kendisini de bu toplantılara davet ettig?ini belirtti.

O do?nemki yapılan sohbetlere Fenerbahc?e'den takım arkadas?ları olan Tuncay S?anlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir I?rtegün, Emre Belözoğlu, Orhan S?am, Go?khan Gönül isimli kis?ilerin, deg?is?ik zamanlarda deg?is?ik gruplarla katıldıg?ını, 2011 yılına kadar bu sohbetlere yukarıda adını saydıg?ı kis?ilerle katılmıs?lıg?ı oldug?unu anlatan şüpheli Boral, devamındaki su?rec?te Ali S?enel isimli kis?inin, bu sohbetler esnasında, sonrasında kendi yerine gec?en Erhan Erkoc? isimli kis?iyle tanıs?tırdıg?ını, bu s?ahsın da sohbetlerde abilik yaptıg?ını, yapılan sohbetlerin genelde U?sku?dar C?amlıca'da Erhan Erkoç'un evinde oldug?unu, sohbet ic?eriklerinde Ankara'daki gibi dini ic?erikli hikaye ve videolar oldug?unu kaydetti.

Söz konusu buradaki toplantılara Tuncay S?anlı, Kerim Zengin, Serdar Kulbilge ile c?ok fazla vakit gec?irmedig?i ic?in ne sıklıkla gittiklerini bilmedig?i , Tuncay S?anlı'nın 1 yıl sonra I?ngiltere'ye transfer oldug?unu, Go?khan Gönül'u?n de kendisinin oldug?u do?nemde c?ok sık gelenlerden birisi olmadıg?ını, Orhan, Bekir ve Emre'nin kendisinden sonra Fenerbahc?e'ye transfer olduklarını, bu kis?ilerle daha c?ok sohbetlere gitmis?lig?i oldug?unu anlatan Boral, Fenerbahc?e'de oynadıg?ı do?nemde hatırladıklarının bu kadar oldug?unu, kısa bir su?re 'da oynadıg?ını, burada o do?nemki cemaatin bir faaliyetine katılmadıg?ını, 2012 yılı Haziran ayında Bes?iktas?'a transfer olduktan sonra numarasını Ali S?enel'den aldıg?ını so?yleyen O?zgu?r Koç isimli s?ahısla tanıs?tıg?ını, 2015 yılında babasının vefatı esnasında cenaze ic?in Tokat'a kadar gelip manevi olarak kendisine c?ok yardımcı ve destek oldug?unu, bu yolla da gu?venini kazandıg?ını, telefon irtibatlarının da oldug?unu söyledi.

Şüpheli Boral, Ali S?enel'in kendisini arayarak go?ru?s?me isteg?ini ilettig?ini, bu go?ru?s?melere eski takım arkadas?larından Bekir İrtegün ve Orhan S?am'ın'ın da katıldıg?ını, hatırladıg?ı kadarıyla go?ru?s?melerden bazılarının Orham S?am'ın Atas?ehir'deki evinde oldug?unu, kalkıs?ması yas?anınca Ali S?enel ile olan mu?nasebetini kestig?ini, bir daha da ne yu?z yu?ze ne de telefonla go?ru?s?medig?ini, adını so?yledig?i sohbet abilig?i yapan ve sohbetlere katılan kis?ileri go?rse tanıyabileceg?ini, kendisinin sadece dini duygular vesilesiyle o do?nem cemaat olarak bilinen o?rgu?tu?n sohbetlerine katılmıs?lıg?ı oldug?unu, o?rgu?tte herhangi bir pozisyonunun bulunmadıg?ını savundu.

Örgu?te himmet, burs ya da kurban bag?ıs?ı adı altında I?stanbul'da olan sohbet organizasyonlarını du?zenleyen Ali S?enel'in, do?nem do?nem fakir o?g?renciler ic?in kendisinden yardım talebi oldug?unu, kendisinin de o an u?zerinde ne varsa nakit olarak Ali S?enel isimli kis?iye elden bir iki kez vermis?lig?i oldug?unu anlatan Boral, kurban ic?in yine bir ya da iki kez Ali S?enel'in talep etmesiyle fakir insanların et yemesine vesile olmak ic?in bas? bas?a kaldıg?ı anlarda yardım etmis?lig?i oldug?unu ifade etti.

Boral Etkin pişmanlıktan yararlanabilir

Şüpheli Boral, O?zgu?r Koç (örgüt abisi) ile irtibatta oldug?u do?nemde Bank Asya'ya para yatırması halinde getirisinin daha fazla olacag?ı, paranın c?ok iyi deg?erlendirileceg?i gibi so?zler so?yleyerek kendisini yo?nlendirdig?ini, bu minvalde 2013 Aralık ya da 2014 yılı Ocak ayı gibi bir zamanda Bank Asya'ya yaklas?ık olarak 950 bin TL gibi bir rakam yatırdıg?ını , 1 ay kadar bu bankada para kaldıktan sonra olayları go?ru?nce bu bankada olan parasını 1 ay ic?inde geri c?ektig?ini , Bylock isimli programı kullanmadıg?ını iddia etti.

Eski futbolcu Ug?ur Boral'ın 09 Ocak 2014 tarihinde Banka Asya'da hesap ac?tırdıg?ı ve 940.000 TL tutarında parayı bu hesabına yatırdıg?ının tespit edildiği anlatılan iddianamede, Eski futbolcu Ug?ur Boral'a tes?his is?lemi yaptırıldığı belirtilerek, Ali S?enel, Erhan Erkoç, Baykal C?elik ve O?zgu?r Koç isimli s?ahısları tes?his ettiği, Baykal C?elik ve O?zgu?r Koç hakkında da sorus?turmanın sürdüğü kaydedildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında, 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, eski futbolcu Ug?ur Boral'ın vermis? oldug?u bilgiler dog?rultusunda FETO? Tero?r O?rgu?tu? ic?erisindeki, hakkında herhangi bir is?lem yapılmayan bas?kaca s?u?phelilere ulas?ıldıg?ı, bundan dolayı s?u?phelinin TCK'nin 221. maddesinde yazılı etkin pis?manlık hu?ku?mlerinden faydalanabileceg?inin deg?erlendirildiği belirtildi. - Muhammed Enes Can-Murat Kaya-Başak Akbulut Yazar(AA)

Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.