Emlak
21 Aralık 2017 Perşembe

Konutta zamanaşımı hukuka uygun bulundu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Emlak Vergisi Kanunu'nun zamanaşımını düzenleyen maddesinin iptaline ilişkin başvuruyu reddetti.
Konutta zamanaşımı hukuka uygun bulundu

Dava, 1995 yılında aldığı gayrimenkulü için 2014 yılında geriye doğru 19 yıllık emlak vergisiborcu ve gecikme cezası çıkarılan bir vatandaş tarafından açıldı.

Davacı Vergi Usul Kanunu uyarınca vergide zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğunu, buna rağmen Emlak Vergisi Kanunu'nun 40. maddesine dayanılarak 19 yıl öncesi için kendisine borç çıkarılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi itirazı haklı bularak söz konusu maddenin iptali için AYM'ye başvuruda bulundu.

AYM HUKUKA UYGUN BULDU

 

AYM, itiraz konusu maddenin, yasal zorunluluğa rağmen emlak vergisi bildirimi yapılmayan bina ve araziler yönünden zamanaşımı süresinin başlangıcını, bildirimin yapılmadığını 'idarenin öğrendiği' tarih olarak kabul etmek suretiyle mükellefleri bildirim yapmaya zorlamayı amaçladığını belirtti. AYM kararında, 5 yıllık zaman aşımı süresinin, vergi dairesinin vergi ödenmediğini 'öğrendiği' andan başlamasının Anayasa'ya ve hukuk devleti ilkesine aykırı olmadığı belirtildi.

Emlak

Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 137 bin nüfusu ile Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı, 4 ilden daha büyük mahalle nüfus oranı ile 6 yılda rekor kırdı.