Sondakika
3 Ocak 2018 Çarşamba

İltisak ne anlama geliyor, ne demek?

İltisak'ın ne anlama geldiğiyle ilgili insanlar son günlerde arama motorlarında aramalarda bulunuyorlar. Biz de siz değerli okurlarımız için İltisak'ın ne anlama geldiğini araştırdık.
İltisak ne anlama geliyor, ne demek?
Peki İltisak ne demek ve ereden gündemimize geldi? Son günlerde insanların arama motorlarında sıkça aradığı bu kelimeyle ilgili Prof. Dr. Namık Açıkgöz bir makale kaleme aldığını gördük. İşte makalenin tamamı..
 
Bazı kelimelerin gündeme gelmesinde siyaset rol oynuyor. Eşgüdüm (koordinasyon), dinlence (tatil), çekinser (müstenkif oy) kelimelerinin genelleşmesi rahmetli Bülent Ecevit'in kullanımıyla gerçekleşmiştir. Binaenaleyh (bunun üzerine, bundan dolayı) kelimesi rahmetli Süleyman Demirel'in; kerhen (istemeyerek) kelimesi de rahmetli Necmettin Erbakan'ın kullanımıyla dilimizde güncellik kazanmıştır.

20 Temmuz 2016 gününden beri gündemimize giren kelime 'iltisak'tır. 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. Maddesinde 'Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan' cümlesinde geçen kelime, söz konusu kanunun çok tekrar edilmesiyle güncellik kazanmıştır.

Tıptan Hukuka 'İltisak'

Biraz geç kaldım izah etmekte ama geç kalmam boşuna değil. 'Her kelimeyi ben mi izah edeceğim? Bu milletin benden ve rahmetli Hakkı Devrim'den başka popüler kelime izahçısı yok mu Allah aşkın?' diye düşündüğüm için biraz ağırdan aldım fakat gördüm ki bugüne kadar 'iltisak' kelimesinin doğru dürüst bir açıklaması yapılmadı basında.

Kelimenin kökü 'lam, sad, kaf' üçlü kökünden oluşmaktadır. Türkçe'de 'lüsûk' ve 'iltisâk' türetmeleri kullanılmış. Tabii 'lüsûk' artık kullanılmıyor; bir hukuk terimi olarak 'iltisak' kullanılıyor.

'İltisak' kelimesi, bizde 'bitişme, kavuşma, yapışma, birleşme' anlamlarında kullanılmıştır. Önceleri sadece bir biyoloji ve hekimlik terimi olarak çeşitli terkiplerde kullanılmıştır. 'İltisâk-ı ecfân: göz kapaklarının hastalıktan dolayı bitişmesi; 'iltisâk-ı em'â: hastalıktan dolayı bapırsakların birbirine yapışması'; 'iltisâk-ı esâbî: parmakların bir hastalıkla aşırı bir şekilde birleşmesi'

Eskiden, eklemeli (agglutinant) dillere 'iltisâkî lisan' denirdi. Bu Kelime köküne başka başka eklerin gelmesi demekti. Eklerin geldikleri kökle bir anlam ilişkisi yoktur; sadece o kökün anlamına katkıda bulunur ve cümle içinde yer alış şeklini belirler.

Kelime genel olarak sad harfi ile yazılırdı ama bazen ze harfiyle, bazen de sin harfiyle de yazılmıştır. Fakat nasıl yazılırsa yazılsın, anlamda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Kelime bizde biyoloji ve hekimlik alanında değil, kanun terimi olarak hayatiyetini sürdürmüştür. Hukukta, 'bir konu, kavram veya olayla bağlantılı kişi' kişi anlamında kullanılmaktadır. Konu 'ilgili olmak'ta düğümlenmektedir. Yani, doğrudan veya dolaylı bir ilgi hususu söz konusudur. İrtibat kurulan şeyin doğrudan kendisi değil ama onunla yoğun ilişkisi olan; ona bağlı veya bulaşmış olan' şeklinde bir kavramlaştırma söz konusudur hukukta. Doğrudan bir ilişki yoksa iltisak olunan olay ile iltisaklı olan arasında nihai planda bir ilişki vardır. Bu kavram, bünyevî/organik bir aynılığı değil, ancak sonuçta olumlu veya olumsuz etkilenme durumunu izah eden bir kavramdır.

Kanun Hükmünde Kararname'de 'milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan' ifadesi var. Buradaki 'üyelik, mensubiyet, irtibat' kelimeleri ile 'iltisak' kelimesinin birbirlerinden farkı var ki, ayrı olarak kullanılıyor. Günümüzde 'iltisak' kullanılmadığı için onun anlamı da yo oldu veya 'irtibat, münasebet, ilişki, ilgi' gibi kelimeler arasında kaynadı gitti. Oysa 'iltisâk' kendi kavram ve anlam değeri olan bir kelimedir.

'Üye olmak' ve 'mensup olmak'ta bir problem yok; kamuoyunun üzerinde durduğu husus, 'irtibat' ile 'iltisâk'ın farkının ne olduğu.

İrtibatlı olmak, organik bir irtibat içinde olmak demektir ve karşılıklı deklare edilen bir ilişkiyi belirtir ama 'iltisak' doğrudan organik bir ayniyet veya ilişkiden ziyade, sonuçtan olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenmek demeye gelmektedir.

Örgütçülükle İlişkisi

Konu FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) olunca durumu şöyle izah edelim: Bir kişi doğrudan FETÖ mensubu olmayabilir ama FETÖ'nün yaptıklarından doğrudan nemalanabilir. BU nemalananlar, kendilerinin FETÖ mensubu olmadıklarını zannederler veya öyle iddia ederler ama her seviyeden FETÖ'cü militanların açıktan destekçisi olmasalar bile, FETÖ'cülerin faaliyetlerinin sonuçlarından istifade ettikleri için, gizli destekçileridir. Doğrudan FETÖ mensubu olanlar veya irtibatı tespit edilenlerle mücadele kolaydır ama asıl mücadele iltisâklı olanlarla yapılırken zorlaşır.

Veya PKK(PYD,YPG)-HDP iltisâkı da aynı şekildedir. Yasal olarak PKK ile HDP'nin hiçbir organik bağı yoktur ama ideolojik zemindeki ilişkileri sonucu, PKK'nın yöredeki baskısı, HDP'lilerin meclise girmesini doğurmuştur. İşte bu nihai oluşma, bir iltisaktır.

Sondakika

Ey Türkiye

EY Türkiye, dünya genelinde onlarca çalışanı ile bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında hizmet veriyor.

Sondakika

Seo Hakkında Bilinen 4 Yanlış

Oldukça yeni olan SEO sektörü, hem çok geniş hem de devasa bir yapıya sahiptir. Dünyada belli noktalara gelen bu sektör ülkemizde henüz daha işin başı seviyelerindedir.

Sondakika

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç dökülmesi gerek yaşlılıktan kaynaklı hücrelerin azalmasından kaynaklı gerek stres ve düzensiz hayat koşulları gerekse yapısal bir süreç ile irsi olarak saç dökülmeleri görülmektedir.

Sondakika

Zebra perde nasıl takılır?

İnternetten sipariş ettiğiniz perdeyi bir dakikada nasıl takacağınızı gösteren, perde uzmanlarından tiyoların olduğu bu videolu içerikte zebra ve stor perdelerin hızlı ve kolay takılmasını anlatıyoruz.